Dostępne kursy

Szkolenie adresowane dla kandydatów na doradców rolniczych, którzy po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu będą wpisani na listę doradców rolniczych.

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę na temat zaleceń dotyczących prawidłowego żywienia ludzi zdrowych.